Sebeuvědomění Sebevyjádření Seberealizace

Moje práce vychází z toho, že náš projev kopíruje naše vnitřní postoje a obrazy. Svým projevem dáváme druhým najevo, kdo jsme. Naše neverbální vyjadřování a rétorika jsou totiž pravdivou výpovědí o nás samých.

Soulad dechu, hlasu, pohybu, mluveného projevu a jasného záměru sdělení nás přivádí k mocné síle sebe sama, tedy k autenticitě a opravdovosti, která zcela lehce, plně, pravdivě a bez příkras vyjadřuje náše talenty, podporuje naši seberealizaci a mohutně oslovuje a inspiruje druhé.