Sebeuvědomění-Sebevyjádření-Seberealizace

Vítejte!
Jmenuji se Robert Sättler.
Jsem lektor komunikace.

Moje práce vychází z toho, že náš projev kopíruje naše vnitřní postoje a obrazy. Svým projevem dáváme druhým najevo, kdo jsme. Naše neverbální vyjadřování a rétorika jsou totiž pravdivou výpovědí o nás samých.

Soulad dechu, hlasu, pohybu, mluveného projevu a jasného záměru sdělení nás přivádí k mocné síle sebe sama, tedy k autenticitě a opravdovosti v komunikaci, která zcela lehce, plně, pravdivě a bez příkras vyjadřuje náš potenciál, podporuje naši seberealizaci a mohutně oslovuje a inspiruje druhé. 

Mé zaměření:
  • Přirozený a přesvědčivý projev
  • Rétorika
  • Autentická komunikace
  • Rozšíření komunikačních možností 
  • Emoční inteligence v projevu
  • Podpora sebe-vědomí a sebe-hodnoty
  • Charisma a přirozená autorita
Přínos pro účastníky kurzů: 
  • Práce s dechem, hlasem, tělem a mluveným projevem nás vede k opravdovosti, spontaneitě a autentickému projevu.
  • Práce s emocemi a vnitřními postoji vnáší do našeho projevu vnitřní stabilitu, osobní sílu a „barevnost“.
  • Koordinace verbální a neverbální komunikace a našich záměrů podporuje jistotu našeho vystupování.

Kontakt

Mgr. Robert Sättler

info@robertsattler.cz

Nad Okrouhlíkem 2351/2
182 00 Praha 8
IČ: 71383280

+420 736 168 188

Vyhledávání

© 2013 Robert Sättler, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode