AUTENTICKÝ PROJEV A RÉTORIKA JAKO OSOBNÍ CHARISMA


"Druzí dříve nebo později zapomenou, co jsme říkali, ale nikdy nezapomenou, jak se v naší společnosti cítili."

Tento intenzivní a interaktivní trénink je zaměřen zcela prakticky na posílení nejen verbálního vyjadřování, ale na projev jako celek, na soulad fungování rétoriky a neverbální komunikace. Práce je soustředěna na praktická cvičení práce s dechem, hlasem, tělem a mluveným projevem. Cílem je opravdovost a věrohodnost projevu, vnitřní stabilita, jistota vystupování a v neposlední řadě posílení schopnosti zaujmout a udržet pozornost posluchačů. Důraz je kladen na individuální přístup a na zpětné vazby přesahující základní prezentační dovednosti a směřující k posílení osobního charismatu a přirozené autority každého účastníka.

Cíle

 • Autentický a přesvědčivý projev
 • Zvládnutí trémy a posílení jistoty vystupování
 • Schopnost zaujmout a udržet pozornost posluchačů
 • Zdokonalení mluveného projevu

OBSAH

 • Dech jako komunikační opora
 • Emocionalita a dynamika hlasového projevu
 • Zdárná rétorika
 • Koordinace verbálního a neverbálního vyjadřování
 • Poutavá prezentace
 • Podprahová komunikace a působení na druhé
 • Emoční inteligence v projevu
 • Sebevědomí a sebedůvěra v komunikaci a sebe-prezentaci
 • Autenticita, přirozenost a opravdovost projevu
 • Osobní charisma

 

METODY, TECHNIKY

Dechová, hlasová a rétorická cvičení, vlastní prezentace a zpětná vazba, práce s texty, skupinová cvičení, práce s emocemi a jejich vyjadřování, interaktivní rozbor verbální a neverbální komunikace, dotazování k uvědomění komunikačních bariér, vnitřních postojů a vnitřního potenciálu, motivační cvičení k posílení autenticity a spontaneity, diskuse, individuální konzultace.

 

 

 

 

 

Rozsah

2 dny pro 10 osob