Kdo jsem

 

 

Jsem velice často označován jako lektor, moderátor, kouč, ale sám sebe bych spíše nazval průvodcem. To mi dává větší možnost sám růst s úžasem nad posunem ostatních. To je to, co mě naplňuje radostí. To je to, co mě stále fascinuje a „pudí“ tuto skvělou práci dělat. Pokud bych měl popsat svůj záměr v práci, tak je to vracet lidi ke své přirozenosti v projevu, k sebevyjádření a autenticitě. Ke schopnosti být celistvý, vystoupit z šedi průměrnosti a realizovat své talenty.

Vystudoval jsem speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem po ukončení ještě začal studovat psychologii na Filozofické fakultě, kterou jsem nedokončil, protože srdce mne táhlo k herectví. Přes soukromé hodiny práce s hlasem, tělem a jeho výrazem a přes hodiny herectví jsem udělal konkurz do Horáckého divadla v Jihlavě, kde jsem byl čtyři roky v angažmá. Po návratu do Prahy jsem hrál v divadle Rubín, v Divadle na Královské cestě a v zájezdových představeních. Zároveň mě osud zavál do rozhlasového studia, kde jsem „žil“ devět let za mikrofonem – moderoval na Oldies Radiu. Stále ještě usedám za mikrofon při namlouvání reklam nebo komentářů. Mikrofon mě neopustil ani při mediálních trénincích, na kterých se podílím jako lektor.

Dále se ve své lektorské činnosti zaměřuji na komunikaci, prezentaci, práci s hlasem, rétoriku, přirozený projev, autenticitu a charisma, tvůrčí představivost a práci s emoční inteligencí.

Měl jsem to velké štěstí, že všechny mé teoretické znalosti jsem sbíral zároveň s praxí – prací, která vytváří určitý „magický prostor“, kde se člověk dotýká sám sebe, své sebe-hodnoty, své podstaty a schopnosti toto respektovat a podporovat u druhých. Tento „magický prostor“ je mi vždy velkou oporou, když stojím před lidmi.