MEDIÁLNÍ TRÉNINK

 

 

TÉMATICKÉ BLOKY

  • Jak komunikovat s médii? Mediální trh v ČR, typy médií, novináři, jak nabízet informace, práce redakcí (deník, týdeník, rádio, TV)
    Představení sebe a společnosti (firmy) divákům, posluchačům (natočení - analýza - základní zpětná vazba - silné, slabé stránky - doporučení)
  • Televizní a rozhlasová vystoupení - trénink vyjádření pro různé formáty (natočení - analýza - základní zpětná vazba - silné, slabé stránky - doporučení)
  • Tisková konference, rozhovor, diskuse – taktiky techniky reakcí na dotazy (natočení - analýza - základní zpětná vazba - silné, slabé stránky - doporučení)
  • Krizová komunikace – trénink reakcí na nepříjemné dotazy (natočení - analýza - základní zpětná vazba - silné, slabé stránky - doporučení)
  • Autenticita a přesvědčivý projev – práce s dechem, hlasem a koordinace dechu, hlasu a pohybu