MEDIÁLNÍ TRÉNINK

Daniel Köppl, mediální odborník - mediální vystupování - strategie, obsah (šéfredaktor Marketing a média, spolupracuje s ČT, přednáší na FSV UK)

Robert Sättler – moderátor a lektor pro komunikaci - neverbální komunikace, zvládání trémy, práce s hlasem, rétorika, emoční inteligence v projevu, autenticita a přesvědčivý projev.

V průběhu celého tréninku je přítomen profesionální kameraman s technikou.

TÉMATICKÉ BLOKY

  • Jak komunikovat s médii? Mediální trh v ČR, typy médií, novináři, jak nabízet informace, práce redakcí (deník, týdeník, rádio, TV)
    Představení sebe a společnosti (firmy) divákům, posluchačům (natočení - analýza - základní zpětná vazba - silné, slabé stránky - doporučení)
  • Televizní a rozhlasová vystoupení - trénink vyjádření pro různé formáty (natočení - analýza - základní zpětná vazba - silné, slabé stránky - doporučení)
  • Tisková konference, rozhovor, diskuse – taktiky techniky reakcí na dotazy (natočení - analýza - základní zpětná vazba - silné, slabé stránky - doporučení)
  • Krizová komunikace – trénink reakcí na nepříjemné dotazy (natočení - analýza - základní zpětná vazba - silné, slabé stránky - doporučení)
  • Autenticita a přesvědčivý projev – práce s dechem, hlasem a koordinace dechu, hlasu a pohybu