Přínosy


PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY KURZU
 

  • Práce s dechem, hlasem, tělem a mluveným projevem nás vede k opravdovosti, spontaneitě a autentickému projevu.
  • Práce s emocemi a vnitřními postoji vnáší do našeho projevu vnitřní stabilitu, osobní sílu a „barevnost“.
  • Koordinace verbální a neverbální komunikace a našich záměrů podporuje jistotu našeho vystupování.